Jaarrekeningen

De jaarrekening van uw bedrijf geeft inzicht in de bezittingen en schulden, de ontwikkeling van het resultaat en de vermogensstructuur van uw bedrijf.

Waarom

Dit financieel verslag geldt als belangrijkste output en financiële verantwoording van uw activiteiten. Niet alleen voor u is de jaarrekening een belangrijke bron van informatie, maar ook voor mede-aandeelhouders, financiers, de belastingdienst en de bank. Daarom is voor het samenstellen van uw jaarrekening deskundigheid vereist.

Wat doen wij

Van Kessel Resultancy verzorgt de samenstelling van uw jaarrekening voorzien van wettelijke eisen en verslaggevingsgrondslagen. Deze managementinformatie, voorzien van kerncijfers, geeft u goed inzicht in de financiële positie van uw eigen organisatie en geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid weer.

Wat levert het op

Wij spitsen de jaarrekening toe op uw organisatie en voorzien deze van een uitgebreide toelichting. In de jaarrekening worden voor uw branche relevante kengetallen en meerjarenoverzichten opgenomen. De presentatie in het rapport sluit zoveel mogelijk aan op de bijzonderheden van uw onderneming.

In de persoonlijke bespreking gaan wij niet alleen in op de uitkomsten van de jaarrekening, maar ook op de gevolgen daarvan voor toekomstige ontwikkelingen. Naast toelichting staat analyse centraal; waar nodig geven wij adviezen ter verbetering van de interne organisatie, het beleid en de uitvoering van uw administratie. Na goedkeuring en afronding verzorgt Van Kessel Resultancy de publicatieplicht van het jaarrapport.

Na goedkeuring en afronding verzorgt Van Kessel Resultancy de publicatieplicht van het jaarrapport.

Meer over de principes van de jaarrekening »