Online Boekhouden

Met online boekhouden voert u uw bedrijfsadministratie beveiligd via internet. Voordeel is dat u de boekhouding met verschillende modules geheel zelf kunt inrichten, online kunt bijwerken en raadplegen. Externe controle en rapportage is op afstand mogelijk en zorgt voor efficiency in gebruik en gemak.

Waarom

Als ondernemer blijft het een kosten-baten afweging om de administratie intern uit te voeren of volledig uit te besteden. De keuze kan afhangen van de omvang en complexiteit van de administratie en de tijdsbesteding. Enige affiniteit met het vakgebied is van meerwaarde. De kosten van diverse online abonnementen en modules wegen niet altijd op tegen het geheel uitbesteden van de administratie.

Wat doen wij

Van Kessel Resultancy begeleidt en adviseert u waar gewenst en nodig om uw eigen administratie op te zetten. Welk boekhoudpakket u ook kiest, onze accountancy software is geschikt om uw administratie in te lezen, aangiften te doen, management rapportages te maken en uw jaarrekening te verwerken.

Ook is het mogelijk om periodiek uw boekhouding extern door ons te laten controleren en middels een rapportage bij te sturen of via interim begeleiding op het juiste kwaliteitsniveau te brengen.