Administraties

Administreren bestaat uit systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken, en verstrekken van informatie voor het besturen van de onderneming en het afleggen van verantwoording daarover. De boekhouding bestaat uit vastlegging van financiële gegevens; alle ontvangsten, betalingen, vorderingen en schulden.

Waarom

Het opzetten en bijhouden van een goede administratie is van groot belang voor uw onderneming. De wetgever eist dat iedere ondernemer een administratie voert. De belastingdienst stelt wettelijke eisen aan uw bedrijfsadministratie en hanteert een fiscale bewaarplicht van minimaal 7 boekjaren.

Een gedegen administratie vormt de basis voor de uiteindelijke financiële verslaglegging van uw onderneming en verschaft u inzicht in de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat en financiële positie. Daarnaast kunt u uw administratie gebruiken om uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Wat doen wij

Van Kessel Resultancy begeleidt en adviseert u bij het inrichten van uw administratie en verzorgt complete administraties van ondernemingen. Daarnaast verzorgen wij de periodieke aangiften omzetbelasting en periodieke managementrapportages.

Indien u de boekhouding intern verzorgt, kan Van Kessel Resultancy u bijstaan in periodieke externe controles en rapportages, interim ondersteuning en advisering omtrent het doelmatig inrichten, bijhouden en beveiligen van uw administratie. Om uw administratiekosten beheersbaar te houden, werkt Van Kessel Resultancy met een aanleverspecificatie voor uw periodieke boekhouding. Op deze manier verzorgt uw zelf het voorwerk en kunnen wij uw administratie efficiënter en dus voordeliger verwerken. Bovendien voldoet uw administratie meteen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst. Klik voor voor de aanleverspecificatie.