Krediet Beperken

Krediet beperken bestaat uit het terugbrengen van structureel hoog benutte zakelijke kredietfaciliteiten en/of het herfinancieren van uw bedrijfsactiva met als doel het verminderen van uw financiële lasten.

Waarom

Zakelijke kredieten en financieringen kosten geld. Ondernemingen die beschikking hebben over kredieten, kunnen te maken hebben met een matige liquiditeitspositie met als gevolg hoge financieringslasten. Er zijn mogelijkheden om uw financiële positie te verbeteren en bestaande krediet- en leningsovereenkomsten opnieuw tegen het licht te houden.

Wat doen wij

Onze doelstelling is het (her-) beoordelen en optimaliseren van uw operationele kasstroom (inkomsten en uitgaven). Door analyse van uw liquiditeitspositie, debiteuren/crediteuren, kostenstructuur, ondernemersbeloning en rentabiliteit adviseren wij over mogelijkheden om uw financiële positie te verbeteren en daarmee uw kredietvergoedingen te verminderen.

Wat levert het u op

Door het treffen van maatregelen na analyse van huidige inkomsten- en uitgaven of een advies voor herfinanciering kunt u een gezondere liquiditeitspositie bereiken en daarmee de financiële lasten in uw onderneming verminderen.