Resultancy

Resultancy bestaat uit opdrachten met een voorafgesteld resultaat als doel; het schrijven van businessplannen, het aanvragen van bedrijfsfinancieringen zoals starterskredieten en -leningen, het opstellen van prognoses, financiële jaarplannen, investerings- en financieringsplannen die u zowel voor interne als externe verantwoording kunt gebruiken.

Waarom

Als ondernemer is het van belang om uw bedrijfsidee en uw doelstellingen concreet te formuleren; een goede commerciële en financiële doelstelling is de meetlat voor uw eigen succes. Voor interne afstemming met (mede-) investeerders of externe presentatie richting financiers is het van belang om uw bedrijf richting te geven op zowel commercieel als financieel vlak.

Wat doen wij

Wij begeleiden en adviseren ondernemers waar gewenst in het opstellen van investeringsplannen, businessplannen, prognoses, financieringsaanvragen, starterskredieten, commerciële en financiële jaarplannen. Onze rol varieert per opdracht van een volledige verzorging van een kredietaanvraag tot het controleren en aanscherpen van een financiële paragraaf in een bestaand ondernemingsplan.

Wat levert het op

Onze resultancy opdrachten leveren u maatwerk in begeleiding, externe controle en advies op inhoud, haalbaarheid, presentatie en volledigheid van informatie voor de belanghebbenden van uw bedrijfsinformatie.