Financieringen

Een bedrijfsfinanciering bestaat uit het aantrekken van rentedragend of risicodragend vermogen en draagt bij aan de realisatie van investeringen, uitbreidingen en groeidoelstellingen van uw onderneming.

Waarom

Voor het aantrekken van vermogen in uw onderneming is het van belang uw bedrijf en uw plannen goed te presenteren en realistisch te onderbouwen. Volledigheid van financiële informatie is van belang voor de beeldvorming en analyse van potentiële investeerders en kredietbeoordelende financiers.

Wat doen wij

Van Kessel Resultancy begeleidt uw bedrijfsuitbreidingen en investeringen in het verkrijgen van en rentedragende bankkredieten en financieringen. Onze advisering bestaat uit het toetsen van de financiële haalbaarheid, het inzichtelijk maken van (fiscale) gevolgen en het opstellen van concrete en financieel haalbare aanvragen direct gericht op beoordeling en verstrekking door de bank.

Wat levert het u op

Wij bewaken kwaliteit en zorgen voor volledigheid in uw kredietaanvraag; uw bedrijfspresentatie is van alle vereiste gegevens voorzien zodat uw bedrijf en aanvraag meteen een goede eerste indruk achterlaten. Indien gewenst begeleiden wij u van de bespreking met financier tot het doornemen en ondertekening van de lening- of kredietakte.

Download het document Werkwijze