Rapportages

Een rapportage bevat een tussentijds periodiek verslag met en relevante bevindingen over de financiële resultaten of over de kwaliteit van de boekhouding.

Waarom

Periodieke rapportages geven uw onderneming meer flexibiliteit dan éénmalige rapportages na afsluiting van het jaar. Managementrapportages geven u een goed inzicht in de tussentijdse resultaten, de balanspositie en de mate waarin de omzet- en winstdoelstellingen zijn gerealiseerd.

Tevens geeft een periodiek voortgangsrapport u de mogelijkheid tot bewaking van kosten en kwaliteit en daarmee waardevolle output om het beleid bij te sturen.

Kwaliteitsrapportages zijn gericht op het verzorgen van periodieke externe controle en rapportage op uw intern gevoerde en bijgewerkte administratie.

Wat doen wij

Indien uw organisatie de boekhouding intern voert, kunnen wij u bijstaan in het verzorgen van periodieke externe controles en rapportages op uw intern gevoerde administratie, tussentijdse resultaten en financiële positie. Daarnaast voorzien wij u wij per rapportage adviezen ter verbetering van de organisatie en uitvoering van uw administratie.