Salarisadministratie

Het voeren van de salarisadministratie is voor veel ondernemers een nauwkeurige bijkomendheid die geen deel uitmaakt van de kernactiviteiten van het bedrijf. De administratieve last omvat onder andere het bijhouden van formulieren waaronder de loonstaten, loonbelastingverklaringen, loonstroken en jaaropgaven. Daarnaast bent u u als werkgever inhoudingsplichtig en dient u periodiek loonheffingen af te dragen.

Waarom

Uitbesteding van de salarisadministratie is een goede manier om ervoor te zorgen dat de berekeningen van loonheffingen, reserveringen en uit te betalen salarissen tijdig, volledig en correct worden verzorgd.

Wat doen wij

Op het gebied van personeel en organisatie neemt Van Kessel Resultancy u graag werk uit handen; wij verzorgen uw periodieke salarisstroken, loonjournaalposten en aangiften loonheffing. Naast de standaard diensten als het opmaken van de loonstroken en jaaropgaven tegen vaste tarieven adviseren wij ondernemers in het MKB met vraagstukken inzake management vergoedingen, arbeidscontracten, beloningen voor personeel, bijtelling privé-gebruik voor auto’s van de zaak, de WKR, het DGA salaris en actuele wijzigingen in wet- en regelgeving; enkele zaken waarmee het MKB dagelijks te maken heeft als het gaat om personeel en beloning.

Als werkgever voldoet u aan de verplichtingen, verkrijgt u grip op de loonkosten, vermindert u de interne administratieve lasten, wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in de loonwetgeving en krijgen uw werknemers tijdig correcte salarisspecificaties.