Businessplannen

Een ondernemingsplan is een document waarin de beschrijving, gewenste positionering, ontwikkeling en doelstellingen van een onderneming voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd.

Waarom een businessplan?

Een van de factoren die de kans op succes verhogen is een goed ondernemingsplan. Het ondernemingsplan geeft inzicht in de positie, doelen en de haalbaarheid van het bedrijf. Het biedt interne en externe partijen (waaronder financiers zoals banken) een goed beeld van de onderneming.

Wat is het nut van een ondernemingsplan?

Vaak gehoorde reden om een ondernemingplan op te stellen is omdat de bank deze eist bij een financiering van (startende) ondernemers. Het verschaft geldverstrekkers een bepaalde mate van vertrouwen in de ondernemer en inzicht in de onderneming, de slagingskans en de risico’s. Ook krijgt de financier helderheid over het doel van de investering, het begrote rendement en het onderpand. Hiermee kan de financier een goede risico-analyse maken en bepalen of een verstrekking verantwoord is.

Mogelijk net zo belangrijk is het interne gebruik van een goed ondernemingsplan; het dwingt de ondernemer kritisch na te denken over de strategische richting van het bedrijf, de bestaande markt en de concurrentie te analyseren, de positionering en het onderscheidend vermogen vast te stellen en de omzet- en winstverwachting goed te kunnen onderbouwen. Het plan kan worden gebruikt om voortgang te evalueren, doelen waar nodig bij te stellen en begrotingen aan te passen aan de realisatie.

Wat moet er in een businessplan staan?

Er zijn legio standaard voorbeelden aanwezig die een goede leidraad kunnen zijn voor het opstellen van een ondernemingsplan. Echter elk plan blijft maatwerk, rekening houdend met:

 • Degene voor wie het ondernemingsplan wordt geschreven en/of aan wie het wordt gepresenteerd;
 • De reden tot het schrijven van het businessplan; is het bedoeld voor (mede-) aandeelhouders, investeerders en/of financiers;
 • Het niveau van het onderwerp; de onderneming, een business (uitbreiding), een markt, een productlijn (technologie), een product/dienst;
 • Uw bedrijf, uw bedrijfsdoelstellingen, en de huidige situatie waarin uw bedrijf verkeert;
 • Hoe ziet de gewenste situatie er uit en wat zijn relevante gevoeligheidsscenario’s;
 • Geografie: is er een lokale, regionale, nationale of internationale scope;
 • Relevante informatie over externe omgeving en interne resources, zoals concurrentie, trends, kerncompetenties;
 • SWOT-analyse; een confrontatie van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen;
 • Het business model; hoe gaat uw onderneming waarde creëeren en leveren;
 • Hoe gaat u uw onderneming daartoe (her-)inrichten.

Een aantal onderwerpen die standaard in een goed ondernemingsplan staan, zijn:

 • Ondernemerskwaliteiten; ervaring en kennis;
 • Marktonderzoek; branche en ontwikkeling;
 • Concurrentieanalyse; belangrijke spelers en positionering;
 • Investeringsbegroting;
 • Financieringsplan;
 • Exploitatiebegroting;
 • Liquiditeitsbegroting.

Wat doen wij?

Wij begeleiden en adviseren ondernemers waar gewenst in het opstellen van businessplannen voor uiteenlopende doelen. Onze rol varieert per opdracht en wordt gezamenlijk bepaald op basis van de doelstelling, het gewenste resultaat en uw specifieke bedrijfssituatie. Download het document werkwijze

Wat levert het op

Zowel in de commerciële als daarop aansluitende financiële onderbouwing van uw bedrijfsplan leveren onze resultancy opdrachten u maatwerk in begeleiding, externe controle en advies op inhoud, haalbaarheid, presentatie en volledigheid van informatie voor de belanghebbenden van uw ondernemingsplan.