Accountancy

Accountancy bestaat uit het verzamelen en controleren van financiële bedrijfsinformatie met als doel een juist en volledig beeld van de financiële stand van zaken te geven. De jaarrekening geeft inzicht in de bezittingen en schulden, de ontwikkeling van het resultaat en de vermogensstructuur van uw bedrijf.

Waarom

Organisaties en instellingen leggen elk jaar verantwoording af door informatie te overhandigen over de financiële resultaten in het afgelopen jaar. De jaarrekening is belangrijk voor aandeelhouders, financiers en de belastingdienst.

Bedrijven die gedurende 2 jaar in een periode van 3 jaar voldoen aan 2 van de 3 onderstaande parameters zijn wettelijk verplicht een accountantsbeoordeling, -controle en -verklaring af te geven.

 Volgens art. 396 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn dat bedrijven:

  • met een omzet tot EUR 8,8 miljoen
  • met activa minder dan EUR 4,4 miljoen
  • minder dan 50 personeelsleden in dienst

Wat doen wij

Van Kessel Resultancy verzorgt uw jaarrekening en publicatieverslag conform de principes van de jaarrekening en levert u meerwaarde in kennis en kwaliteit ten opzichte van administratiekantoren en een scherpere tarifering ten opzichte van accountantskantoren. Wij richten ons op de MKB markt die in beginsel niet aan deze wettelijke verplichting hoeft te voldoen. De samenstellingsverklaring omtrent de jaarrekening is afdoende om stakeholders en shareholders volledig inzicht in de financiële positie van het bedrijf te verstrekken.