Overnames

Het aan- en verkoopproces van een bedrijf is een even interessante als complexe aangelegenheid waarvoor veel ondernemers externe begeleiding en advisering inschakelen. Een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername vereist goede voorbereiding op financieel, fiscaal en organisatorisch vlak.

Waarom

Indien u uw bedrijf wilt verkopen, wilt u er zeker van zijn dat de continuïteit wordt gewaarborgd, de opbrengst optimaal is en dat de fiscale gevolgen goed inzichtelijk zijn. Het verkoopproces begint met het verkoopgereed maken van de onderneming. De voorbereidingsfase neemt veel tijd in beslag. Externe advisering in financiële aspecten in de verkoopvoorbereiding en periodieke voortgangsrapportages over de vorderingen in dit proces zorgen voor doelgerichtheid en een optimaal resultaat.

Bij het aankopen van een bedrijf is het belangrijk om de financiële huishouding van de overnamekandidaat te laten beoordelen, onder andere om het risico en de waarde te kunnen bepalen. Ook is het van belang of de investering in een overname kan worden gefinancieerd en inzicht te krijgen op welke termijn de overname zich terugverdient.

Wat doen wij

Met name op financieel gebied kunnen wij u inhoudelijk adviseren in waardebepalingen en financieringsvraagstukken omtrent overnames. Vanuit onze ervaring in de controlepraktijk beschikken wij over juiste kennis om due diligence onderzoeken uit te voeren in het kader van overname- en opvolgingstrajecten. Hiermee verkrijgt u als potentiële koper actuele inzicht in de de financiële, fiscale en juridische huishouding en actuele situatie van een overnamekandidaat.

Op basis van recente jaarrekeningen en actuele tussentijdse cijfers beoordelen wij de financieringscapaciteit en de financieringsstructuur van uw eigen onderneming. Is er een concrete overnamekandidaat die jaarrekeningen beschikbaar heeft, kunnen wij deze resultaten meenemen voor een waardering en de financieringscapaciteit.